På denne side har vi samlet oplysninger om, hvordan vi håndterer information, samt hvordan vores redaktionelle principper styrer vores arbejde. Du finder blandt andet mere om vores objektive, etiske retningslinjer og vilkår for brug for vores tjenester. 

Redaktionel politik

Vores mission hos Investikon er at forenkle finansiel information, så både nybegyndere og eksperter kan træffe bedre økonomiske beslutninger. Vi vil gerne bidrage med værdifuld information, uanset om du investerer til pension, køber din første bolig eller blot forvalter din opsparing på en fornuftig måde. Ved at have en enkel tilgang til finansverdenen kan vi bistå med forståelig vejledning, information og svar på spørgsmål, du ikke kan stille andre steder. 

Med en samlet erfaring på mere end 50 år har vores forfattere en ægte interesse for deres felt. Som et resultat kan vi producere informative artikler, der virkelig giver dig det, du har brug for. Vores hovedansvar er at sørge for at skrive artikler, der gør det muligt at træffe oplyste valg om din privatøkonomi. 

Vores principper

Styrkende: Mange mennesker oplever økonomi som kompleks og skræmmende. Vores indhold skal bidrage med information, som du kan bruge med tillid, uanset erfaringsniveau. 

Formål: Vores artikler og anbefalinger er fuldstændig fri for økonomiske og politiske synspunkter. Vi arbejder med objektivitet som udgangspunkt. Derfor sætter vi alt i sammenhæng og gør vores bedste for, at alle fakta kommer frem. Dette er en del af vores løfte til dig, som giver dig tillid til Investikon og vores redaktionsteam. 

Nøjagtig: Korrekt information er kernen i vores forretning, og vi forsøger altid at præsentere information så præcist som muligt. Som en del af dette rådfører vi os med førende eksperter om forskellige emner, vi dækker. Som en del af dette princip sikrer vi, at al information er tydeligt præsenteret og regelmæssigt opdateret. Skulle fejl eller udeladelser blive identificeret af vores læsere, vil dette blive undersøgt og rettet med det samme. Hvis du støder på fejl i vores indhold, bedes du kontakte os med det samme, så vi kan rette fejlen. 

Inkluderende: Et vigtigt princip for os er inklusion. Derfor arbejder vi hårdt på at sikre, at alt indhold, der offentliggøres på Investikon, skildrer med værdighed og respekt – mennesker i forskellige aldre, nationaliteter, religioner, kønsidentiteter, seksuel orientering, etnicitet, forholdsstatus, fysiske og mentale evner og familietyper. Vores filosofi er, at finansielle investeringer skal være tilgængelige for alle, og det er det, der styrer vores omfang af indhold. 

Redaktionel proces

Hos Investikon skriver og administrerer vores egne redaktører og bidragydere alt indhold. Dette sikrer fuld kontrol over alt indhold, vi promoverer til vores læsere, og det giver os mulighed for at sikre strenge redaktionelle processer. Her er det vigtigt at vide, at Investikon ikke giver anbefalinger om køb, salg eller besiddelse af værdipapirer og andre investeringer. Indholdet, der tilbydes på vores sider, indeholder relevant analyse, kontekst, indsigt og uddannelsesmæssig information, men bør ikke betragtes som finansiel rådgivning. 

Vores mål er at tilbyde så relevant information som muligt, så du selv kan træffe smartere, bedre informerede beslutninger. Det betyder, at vores artikler kan indeholde relevante eksempler og forslag, men disse bør kun bruges til undervisningsformål. Aktier, kryptovalutaer og andre investeringer nævnt af vores skribenter bør derfor ikke betragtes som købsanbefalinger. 

Vores redaktionsteam arbejder løbende på at forbedre vores artikler på tværs af webstedet. En vigtig del af dette er at markere artikler, der sandsynligvis er forældede. Disse artikler vil blive sendt til gennemsyn og opdateret om nødvendigt. Skulle artiklen være forældet i sin helhed, omskrives artiklerne om nødvendigt. De gennemgår derefter redaktionel gennemgang, før de genudgives. 

For at sikre dig den mest relevante information udgives alle artikler på Investikon datostempler. Dette bør afspejle vores igangværende bestræbelser på at holde indholdet opdateret, så godt vi kan. Skulle du støde på en artikel, der ikke har været opdateret i lang tid, eller som fremstår forkert – beder vi om, at denne sendes til vores redaktion til rettelse. 

Kvalitetsstandarder hos Investikon

For at kunne tilbyde det bedste indhold er kvalitet en vigtig del af processen hos Investikon. Det betyder, at hver artikel, der bliver publiceret på vores side, har flere personer bag sig for at sikre alle vores redaktionelle principper. Hver artikel vil gennemgå en intern evaluering, inden den udgives, og artiklen vil blive afvist, hvis den ikke lever op til vores strenge kvalitetskrav. Denne proces skal sikre, at vi kun udgiver det bedste indhold, og at du, der stoler på os, faktisk får den bedste information. 

Alle artikelideer præsenteres for redaktionen, som uafhængigt godkender indholdet foreslået af vores ekspertbidragydere. Når artiklen er færdiggjort, vil den blive gennemgået af vores redaktører, faktatjekkere og producenter for at sikre, at indholdet, informationen og tilgangen er korrekt. Det er her vores principper kommer ind som vigtige retningslinjer for, hvordan indholdet skal bedømmes som en del af processen. 

Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere potentielle interessekonflikter. 

Rettelser 

En del af vores forpligtelse er at fortælle vores læsere, hvis vi har offentliggjort forkerte oplysninger, og at disse nu er blevet rettet. Det gælder både små og store fejl, herunder nyheder, der er forkert offentliggjort. Dette gælder dog kun, hvis der er fejl på tidspunktet for den oprindelige offentliggørelse. Skulle oplysninger blive forældede, vil dette blive rettet gennem interne processer, dog uden redaktionel bemærkning. Det samme gælder rettelser foretaget på grund af sprog, der ikke er klart nok, eller formuleringer, der ikke opnår det ønskede budskab.vil ikke blive oprettet redaktionel note. 

Skribenter 

Som en del af vores åbenhed finder du altid oplysninger om, hvem der har skrevet artiklen øverst på siden sammen med datoen, samt relevante links til brugerprofiler. På den måde kan du lære mere om vores forskellige skribenter og se, hvad de har gjort for at få den viden, de besidder. Disse links vil oftest omfatte en mulighed for at kontakte individuelle skribenter via Linkedin eller e-mail. Alle skribenter hos Investikon har en mikrobio, hvor identifikation, uddannelse, erhvervserfaring og tilstedeværelse i sociale medier fremgår. 

Investikon-skribenter rekrutteres gennem en omhyggelig proces, research og udvælgelse. Målet med dette er at tiltrække de mest erfarne finansielle forfattere, eksperter i særlige aspekter af finans; og en god kombination af begge. Alle, der bidrager med indhold til vores sider, er valgt ud fra deres viden og evne til at formidle komplekse emner på en brugervenlig måde. Dette vil sikre dig, som læser det mest relevante indhold. 

Alle, der skriver på Investikon , er forpligtet til at følge strenge redaktionelle retningslinjer, som skal følges ved udarbejdelse af indhold. Disse kan findes øverst på denne side. 

Annoncering på Investikon

Som en del af vores indtægtsmodel accepterer Investikon annoncering, men vi sørger for en klar skelnen mellem annoncering og redaktionelt indhold. Det gælder især i forhold til, hvordan annoncering bliver vist på vores sider, så den ikke distraherer fra indholdet. Vi har derfor været særligt opmærksomme på sidedesign og antallet af annoncer, vi viser vores læsere. 

Investikon opretholder en klar skelnen mellem reklame og redaktionelt indhold ved hjælp af tydelige markeringer i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Alle annoncer udgivet på Investikon er klart og utvetydigt adskilt fra redaktionelt indhold. Dette gøres ved at identificere annoncer som “annonce”, “sponsoreret”, “reklame” eller lignende udtryk, der tydeligt angiver, at indholdet er produceret eller offentliggjort på vegne af en sponsor. 

Alle annoncer og kampagner, der promoveres til Investikons læsere, vil være tydeligt markeret som “reklame”, “annonce”, “sponsoreret” eller lignende udtryk. Dette skal sikre, at betalt indhold ikke kan forveksles med redaktionelt indhold, og angive, at indholdet er en betalt placering. Betalt indhold vil fortsat gennemgå en redaktionel gennemgang, men Investikon er ikke ansvarlig for information offentliggjort i indhold produceret af eksterne partnere. Dette omfatter oplysninger, påstande, links og referencer indeholdt i den relevante annonce. 

I nogle tilfælde vil redaktionelt indhold fra Investikon indeholde links til partnere, som Investikon modtager kommission fra, uden at dette er på bekostning af læserne. Du kan finde mere information om dette i vores affiliate ansvarsfraskrivelse. Placeringen af ​​sådanne links påvirkes ikke af betalingen, og Investikon forbeholder sig den redaktionelle ret til at ændre, modificere eller fjerne disse links for at give brugerne den bedste oplevelse. 

Sådan tjener vi penge

Investikon er helt gratis for læserne, og dette finansieres gennem samarbejde med annoncører og tilknyttede partnere. Vores arbejde finansieres gennem annoncering, kommissioner fra anbefalinger og forskellige former for annoncering. Som en del af vores arbejde med gennemsigtighed vil alt betalt indhold være tydeligt markeret, så det nemt kan skelnes fra redaktionelt indhold. Det er dog vigtigt at bemærke, at vores samarbejde ikke er påvirket af betalinger fra partnere. Det er ikke muligt at betale for en placering hos Investikon, og vi vil omtale produkter som gode eller dårlige ud fra vores egne erfaringer – uanset om der er etableret et samarbejde eller ej. 

Betingelser for brug

(sidst opdateret 28. juni 2022)

Velkommen til webstedet/tjenesten www.investikon.no (“siden”) en side, der drives af Flow Digital AS. Ved at besøge dette websted og bruge vores tjeneste, accepterer du disse vilkår for brug (T & Cs). Disse vilkår for brug regulerer din adgang til og brug af webstedet, samt alle tjenester, vi tilbyder gennem webstedet. Vi anbefaler, at du læser disse omhyggeligt, og hvis du på nogen måde er uenig, så undlad at bruge webstedet eller tjenesterne på den relevante side. Skulle der ske ændringer i vores brugsbetingelser, vil disse blive præsenteret på denne side med et opdateret datostempel for, hvornår det sidst er blevet opdateret. Hvis du ikke accepterer ændringer i vilkårene, skal brugen af webstedet ophøre med det samme. I vores brugsbetingelser henviser “investikon” og “vi” til Flow Digital AS, og “bruger” eller “dig” henviser til besøgende (læsere) på webstedet. 

Hvis du abonnerer på tjenester, der tilbydes af tredjeparter via dette websted, kan du også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der gælder for tjenesten, dette vil blive gjort opmærksom på den ansvarlige tredjepart. 

Websted og tjeneste

Vi garanterer på ingen måde, at brug eller adgang til webstedet vil være uafbrudt eller fejlfri, og Flow Digital kan ikke holdes ansvarlig for funktioner, der er helt eller delvist utilgængelige, eller for tilgængeligheden af webstedet og tjenesterne i deres helhed. Flow Digital forbeholder sig retten til at udvide, begrænse eller ændre indholdet af Investikon (webstedet) for at imødekomme brugernes behov eller af tekniske eller andre årsager – uden varsel eller grund. Vi kan også, efter eget skøn og uden varsel, stoppe med at tilbyde, midlertidigt eller permanent, hele eller dele af webstedet eller funktionerne på webstedet. Investikon påtager sig intet ansvar for manglende adgang til webstedet eller tjenester, helt eller delvist, på grund af brugerens system, internetnetværk eller andre årsager. 

Mindreårige

Investikon leverer ikke oplysninger eller tjenester til mindreårige eller andre, der af juridiske årsager ikke burde have adgang til finasnsielle oplysninger. Hvis du er under 18 og mindst 13 år, kan du bruge dette websted og/eller tjenesterne på webstedet med aktiv involvering af en forælder, værge eller anden voksen med myndighed. I sådanne tilfælde påtager Investikon sig ikke ansvaret for brugen, og dette påtages af den ansvarlige voksne over 18 år, der fører tilsyn med brugeren. Hvis du er under 13 år, må du ikke bruge dette websted og/eller den tilbudte tjeneste. 

Ingen individuel investeringsrådgivning

Dette websted tilbyder ikke individuelle eller tilpassede juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller investeringstjenester. Da hver enkelt situation er unik, bør man altid konsultere en kvalificeret fagmand, før man træffer økonomiske beslutninger. Investikon, Flow Digital og vores team påtager sig intet ansvar for økonomiske beslutninger truffet baseret på indhold præsenteret på denne side. Alt indhold er produceret til undervisningsformål, og det skal ikke betragtes som køb/salg/investeringsrådgivning. 

Tredjepartsindhold 

Alle udtalelser, meninger, råd, produkt- eller tjenestetilbud eller anden information og indhold, der gøres tilgængeligt på eller gennem dette websted af tredjeparter (“tredjepartsindhold”) er udelukkende dem fra deres respektive leverandører og ikke fra Investikon, som ikke garantere nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed eller anvendelighed af tredjepartsindhold. Brugerne er eneansvarlige for at vurdere tredjepartsindhold, og Investikon er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab forårsaget af tillid til eller brug af tredjepartsindhold.