generic

Investering af penge: 9 gode muligheder

calendar icon

Opdateret: 04/05/2022

Det er ikke så vanskeligt at tjene penge, det sværeste er ofte at investere dem. Jo større risiko du tager, des større chance har du for at få et bedre afkast af din investering. På den anden side er der også en større risiko for, at du mister dine penge. Her vil vi nævne nogle eksempler på måder, du kan investere dine penge på. Rådgivningen vil variere afhængigt af risiko og dermed også et potentielt afkast. Det er vigtigt at huske på, at denne investeringsliste ikke er udtømmende, og at forskellige tendenser også vil gøre nogle af investeringstipsene mere relevante, såsom renteniveau og opsparingskonti.

Mulighed 1: Start med aktiehandel

Aktiekøb er en af de mest kendte måder direkte at investere penge på. Helt overordnet så bliver aktiemarkedet ved med at vokse, så du har sandsynligheden på din side, hvis du investerer i aktier over længere tid. Risikoen er dog stor, da den årlige aktieværdi svinger op og ned. Mange har tjent penge på aktiemarkedet, men samtidig har mange også tabt penge på markedet.

Alle børsnoterede selskaber er opdelt i lige store andele kaldet aktier. Et selskab kan udstede så mange aktier, som det ønsker, men summen af aktierne kan ikke udgøre mere end 100 % af selskabet. Hvis du køber en aktie i et selskab, bliver du medejer af selskabet. Jo flere aktier du ejer, des flere rettigheder har du som aktionær. Alle aktionærer har ret til grundlæggende rettigheder i procentvis andel af stemmerettighederne på generalforsamlingen og retten til en procentdel af et eventuelt udbytte, hvis dette forekommer.

Der er skrevet meget om investeringsikon om, hvordan man kan tjene penge på. Det er noget, der tager tid og ikke kan læres fra den ene dag til den næste. Det vigtigste er nok til researche omhyggeligt, før man beslutter, hvilket selskab man investerer i, og hvor mange aktier man køber.

Mange investorer gør brug af den metode, der kaldes fundamental analyse. Det er en analyse, hvor du analyserer selskabet, selskabets fremstillingssektor og økonomien som helhed for at afgøre, om den underliggende aktieværdi er højere end den nuværende aktiemarked. Hvis dette er tilfældet, vil det, baseret på teorien, kunne betale sig at købe, da markedet i sidste ende vil “indse” aktiens underliggende værdi, og aktieværdien vil i sidste ende afspejle denne værdi. Berømte investorer som Warren Buffet og Charlie Munger er blevet nogle af verdens rigeste mænd ved hjælp af denne metode.

Den anden metode er kaldet til teknisk analyse. Teknisk analyse er helt forskellig fra fundamental analyse. Metoden er baseret på en analyse af aktiens historiske kursudvikling. Ideen er, at historiske adfærdsmønstre har tendens til at gentage sig selv. Ved at se på grafer forsøger man således at forudsige markedet. I denne teori er der mere fokus på markedspsykologi end selve selskabet. Teorierne er vidt forskellige, men de kan også bruges til at komplimentere hinanden.

Mulighed 2: Invester pengene i investeringsforeninger

Investeringsforeninger adskiller sig fra almindelige aktieinvesteringer ved, at en investeringsforening har flere aktier i porteføljen. Investerer du dine penge i en investeringsforening, investerer du således i en række forskellige selskaber og ikke kun i et enkelt selskab. Fordelen ved en investeringsforening er, at du ikke lægger alle dine æg i en kurv. I den forstand er investeringsforeninger en mindre risikabel måde at investere penge på, end hvis du investerer i en enkelt aktie. Samtidig giver de bedste investeringsforeninger ofte et højt afkast i forhold til risiko.

Investeringsforeninger drives normalt af professionelle børsmæglere, der tager en vis provision til at forvalte kapitalfonden. I den forstand er ulempen ved en investeringsforening, at man skal betale en vis provision, selv om den ofte ikke er for høj.

Der er mange forskellige typer af investeringsforeninger. Foreningerne er ofte opdelt i f.eks. sektorfonde og geografiske fonde. En sektorfond betyder, at foreningen kun investerer i virksomheder inden for en bestemt branche.

For eksempel kan en sektorfond kun investere i fast ejendom. I sådanne foreninger vil investeringsforeningens udvikling i højere grad blive påvirket af udviklingen i denne branche. For eksempel, hvis du har lavet en fundamental analyse og fundet en branche, som du tror på, men ikke er i stand til at beslutte dig for et enkelt selskab, kan du som alternativ investere i en investeringsforening inden for denne branche (sektor).

Måske mere almindelige er geografiske fonde. I sådanne tilfælde investerer investeringsforeningen i selskaber inden for et bestemt geografisk område. Danske fonde bør normalt investere mindst 80 % af kapitalen i det danske aktiemarked. Nordiske fonde bør normalt investere mindst 80 % af kapitalen i det nordiske aktiemarked. Det samme gælder for EU-midler, hvor mindst 80 % af kapitalen vil blive investeret i EU- og EØS-lande.

Samlet set kan investeringsforeninger være en god idé for dem, der ikke ved meget om aktier og ønsker at minimere risikoen i forhold til andre aktier. Du kan læse mere om valget af forening eller aktier i denne artikel.

Mulighed 3: Køb ind i fastforrentede fonde

Fastforrentede fonde er fonde, der investerer pengene i rentebærende værdipapirer og bankindskud. Fastforrentede fonde er opdelt i alternativerne obligationsfonde og pengemarkedsfonde. Obligationsfonde investerer normalt i rentebærende værdipapirer med en længere tilbageværende varighed end pengemarkedsfonde.

En pengemarkedsfond investerer normalt i værdipapirer med en resterende varighed på omkring et år, mens obligationsfonde ofte investerer i værdipapirer med noget længere varighed. Jo kortere løbetid værdipapirer er, des sikrere anses det for at være.

Fordelen ved fastforrentede fonde er, at du normalt vil få en bedre rente, end du ville få ved at sætte pengene ind på en højrente konto. Fastforrentede fonde er også en sikrere investering end aktier og investeringsforeninger, selv om overskuddet ikke er så højt. Det forventede afkast er ikke så meget  anderledes som på de bedste højrentekonti.

Mulighed 4: Spekulere i valutahandel

Valutamarkedet er det største finansielle marked i verden, og dagligt handles der for over 500 milliarder dollars. Valutahandel kan derfor friste mange. Hvis du har været turist i USA og vekslet danske kroner til amerikanske dollars USD, har du handlet på dette marked.

På valutamarkedet foretages alle handler i valutapar. De mest populære valutapar er EUR/USD (euro til amerikanske dollar), USD/JPY (US dollar til japansk yen), GBP/USD (britisk pund til US dollar) og AUD/USD (australsk dollar til US dollar).

Du kan kun spekulere i én valuta mod en anden. Du kan ikke spekulere i, at en valuta stiger i forhold til flere andre valutaer. Hvis du f.eks. køber euro og betaler med amerikanske dollars, er du i EUR/USD-positionen: I dette tilfælde vil du tjene penge, hvis euroen (EUR) styrkes i forhold til den amerikanske dollar (USD). Omvendt vil du tabe penge, hvis den amerikanske dollar (USD) stiger i forhold til euroen (EUR).

Der er flere fordele ved dette marked i forhold til andre finansielle markeder. Valutaerne bliver påvirket af global og regional politik og økonomi, så markedet er interessant for dem, der er interesseret i verdensnyheder. Markedet er åbent 24/7, 5 dage om ugen. Markedet er også ekstremt flydende, så du hurtigt kan gennemføre ordrer. Du kan også handle med høj gearing, hvilket betyder, at du kan investere flere penge, end du rent faktisk har.

Ikke desto mindre er det vigtigt at påpege, at de fleste mennesker, der starter med valutahandel, taber penge. Grunden til dette er, at valutahandel ikke er så let, som det ser ud. Verdenssynet ændrer sig konstant, og det er svært at forudsige alt, hvad der kan ske. Der er også en masse tilfældighed og psykologi, der påvirker markedet.

Valutahandel kræver også en relativt aktiv deltagelse, ofte mere end hvad der kræves for at deltage i aktiemarkedet. Valutahandel er bedst egnet til dem, der har is i maven og kan forholde sig objektivt og lukke af for følelser, selv hvor du har haft flere negative positioner i træk. I den forstand er valutahandel en mere risikabel måde at investere penge på end f.eks. aktiehandel.

Mulighed 5: Deltag i crowdlending

Crowdlending, eller folkelån, er en ny type investering, der bliver mere og mere populær. Det betyder, at privatpersoner låner penge til virksomheder, der har brug for dem. Til gengæld betaler virksomheden pengene tilbage efter en betalingsplan med en god rente. Crowdlending er relativt nyt i Danmark, men har eksisteret i lang tid andre steder i verden. I Storbritannien er investeringsformen blevet meget populær, og briterne har lånt op mod 25 mia. kr. ud alene siden 2010.

Crowdlending er en perfekt mulighed og en win-win situation for virksomheder, der ikke lever op til bankens kriterier for virksomhedslån og privatpersoner, der ønsker at øge deres kapital. Årsafkastet varierer, men kan være fra alt fra 5-15 %.

Crowdlending er bestemt ikke uden risiko, da der altid er en risiko for, at den virksomhed, du låner penge til, misligholder lånene og/eller går konkurs. Statistikker fra det britiske detailmarked viser imidlertid, at op til 98 % af de virksomheder, der har modtaget lån fra privatpersoner, har tilbagebetalt uden misligholdelse. Der er nu flere platforme, du nu kan bruge til at investere på denne måde i Danmark.

Mulighed 6: Kryptovaluta-gambling

Et nyt finansielt instrument, der for nylig er blevet et hedt emne, er kryptovaluta. Fra et ekstremt opsving i 2017 har de fleste kryptovalutaer oplevet et reelt fald i løbet af 2018 – og de er stadig meget svingende.

Traditionelt anbefaler vi ikke kryptovaluta som en investeringsform. Årsagen til dette er, at fremtiden for kryptovalutaer er for usikker. Vi har ingen idé om, hvordan velkendte kryptovalutaer som Bitcoin vil udvikle sig, og sådanne investeringer kan derefter næsten kaldes gambling. Derfor vil vi ikke anbefale begyndere uden meget kapital at se nærmere på kryptovaluta som en investeringsform.

Mulighed 7: Invester i fast ejendom

Traditionelt har dette længe været en af de allerbedste investeringer. Hvis du købte et hus eller en lejlighed i hovedstadsområdet for 30 år siden, har investeringen oplevet en ekstrem procentvis vækst. De fleste af de mennesker i Danmark, der sidder på en stor egenkapital, kan takke gode investeringer i fast ejendom for dette. Investering i fast ejendom har været, og fortsætter med at være, en af de bedste investeringer, du kan gøre.

Problemet med fast ejendom er, at det kræver en masse kapital. Hvis du vil købe en lejlighed i København, kan du næppe finde noget særligt beboeligt for mindre end 2 millioner kr. Finder du noget beboeligt til denne pris, så vil du helt sikkert gerne maksimere fordelene ved at style hjemmet med gode møbler. Ekstra udgifterne kan være mange, så hvis du ikke har en stor kapital til rådighed, bliver du så nødt til at låne penge fra en bank og betale renter. Dette vil indebære, at renten til en vis grad vil æde ejendommens værditilvækst. I yderste konsekvens risikerer du også et fald i værdien af ejendommen, og at du så vil miste al din kapital og også nødt til at betale renter på boliglånet.

Alt i alt er investering i fast ejendom normalt en meget rentabel investering. Alternative investeringer kan være at købe en bolig, som du kan udleje noget af, hvis du nu under alle omstændigheder skal købe en bolig. I sådanne tilfælde behøver du heller ikke at betale skal af lejeindtægten, hvis du planlægger forholdene korrekt.

Mulighed 8: Sæt pengene ind på en opsparingskonto

I øjeblikket er opsparingskonto en af de dårligste måder at investere dine penge på. Det skyldes, at bankerne nu kun tilbyder rekordlave renter, selv på højrentekonti. Derudover tager staten en procentdel af renteindtægterne, og inflationen i samfundet generelt spiser store dele eller mere, end hvad du tjener i renter.

I den forstand anbefales det ikke rigtig at investere pengene i en opsparingskonto på nuværende tidspunkt. Hvis renten ændrer sig, vil opsparingskonti igen være en god måde at investere deres penge på. Opsparingskonti er også en af de sikreste muligheder, da staten garanterer indeståender på op til 750.000 kr.

Mulighed 9: Invester i dig selv

Det sidste råd er måske også et af de vigtigste. En af de bedste investeringer, du kan foretage, er at investere i dig selv. Det betyder, at man skal bruge tid og/eller penge på løbende at udvikle og lære nye emner. For eksempel kan du prøve at finde en person, der allerede er en succesfuld investor og bruge denne person som mentor.

Alternativt kan du bruge penge på bøger eller kurser, der handler om investering. Her bør du fokusere på kun at lære af de bedste og dem, der er lykkedes før dig. I det lange løb er der få investeringer, der er bedre end dem, du bruger på dit eget hoved.