generic

Investering af penge: 9 gode muligheder

Det er ikke så vanskeligt at tjene penge, det sværeste er ofte at investere dem. Jo større risiko du tager, des større chance har du for at få et bedre afkast af din investering. På den anden side er der også en større risiko for, at du mister dine penge. Her vil vi nævne nogle eksempler på måder, du kan investere dine penge på. Rådgivningen vil variere afhængigt af risiko og dermed også et potentielt afkast. Det er vigtigt at huske på, at denne investeringsliste ikke er udtømmende, og at forskellige tendenser også vil gøre nogle af investeringstipsene mere relevante, såsom renteniveau og opsparingskonti.

Mulighed 1: Start med aktiehandel

Aktiekøb er en af de mest kendte måder direkte at investere penge på. Helt overordnet så bliver aktiemarkedet ved med at vokse, så du har sandsynligheden på din side, hvis du investerer i aktier over længere tid. Risikoen er dog stor, da den årlige aktieværdi svinger op og ned. Mange har tjent penge på aktiemarkedet, men samtidig har mange også tabt penge på markedet.

logo

Bedst for begyndere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøgletal

Gebyrer: 1%

Udvalg: aktier, CFD’er

Prøv eToro

eToro er en multiasset investeringsplatform. Værdien af dine investeringer kan stige eller falde. Din kapital er i fare.

Hvad vi synes om ved eToro

eToro er en social tradingplatform med over 20 millioner brugere. Platformen er meget brugervenlig, og du kan bruge den til at lære om nye tradingstrategier og forskellige typer investeringer. Du har også mulighed for at kopiere succesfulde porteføljer ved hjælp af CopyTrading-funktionen, hvilket gør det nemt for begyndere at komme i gang. Erfarne tradere kan få en ekstraindtægt ved at dele deres viden med andre.

Fordele

  • star iconIntet mæglergebyr
  • star iconBrugervenlig
  • star iconStort netværk af erfarne tradere
  • star iconFunktionen CopyTrading
  • star iconAdgang via computer, tablet og mobil

Ulemper

  • star iconUdbetalingsgebyr
  • star iconValutagebyr

Alle børsnoterede selskaber er opdelt i lige store andele kaldet aktier. Et selskab kan udstede så mange aktier, som det ønsker, men summen af aktierne kan ikke udgøre mere end 100% af selskabet. Hvis du køber en aktie i et selskab, bliver du medejer af selskabet. Jo flere aktier du ejer, des flere rettigheder har du som aktionær. Alle aktionærer har ret til grundlæggende rettigheder i procentvis andel af stemmerettighederne på generalforsamlingen og retten til en procentdel af et eventuelt udbytte, hvis dette forekommer.

Der er skrevet meget om investeringsikon om, hvordan man kan tjene penge på. Det er noget, der tager tid og ikke kan læres fra den ene dag til den næste. Det vigtigste er nok til researche omhyggeligt, før man beslutter, hvilket selskab man investerer i, og hvor mange aktier man køber.

Mange investorer gør brug af den metode, der kaldes fundamental analyse. Det er en analyse, hvor du analyserer selskabet, selskabets fremstillingssektor og økonomien som helhed for at afgøre, om den underliggende aktieværdi er højere end den nuværende aktiemarked. Hvis dette er tilfældet, vil det, baseret på teorien, kunne betale sig at købe, da markedet i sidste ende vil “indse” aktiens underliggende værdi, og aktieværdien vil i sidste ende afspejle denne værdi. Berømte investorer som Warren Buffet og Charlie Munger er blevet nogle af verdens rigeste mænd ved hjælp af denne metode.

Den anden metode er kaldet til teknisk analyse. Teknisk analyse er helt forskellig fra fundamental analyse. Metoden er baseret på en analyse af aktiens historiske kursudvikling. Ideen er, at historiske adfærdsmønstre har tendens til at gentage sig selv. Ved at se på grafer forsøger man således at forudsige markedet. I denne teori er der mere fokus på markedspsykologi end selve selskabet. Teorierne er vidt forskellige, men de kan også bruges til at komplimentere hinanden.

Hvem passer investeringen til?

En investering i aktier passer bedst til dig, der har en mellemlang/lang tidshorisont på din investering. Her kan du vælge, hvor stor risiko du vil tage ved at skelne mellem vækstaktier og stabile udbytteaktier.

Risiko

Det er vigtigt at vide, at der er en risiko forbundet med at investere i aktier. Alle aktier, der handles på børsen, er underlagt volatilitet, hvilket betyder, at dine aktier kan falde og stige i værdi. Selvom denne risiko kan justeres ved at opbygge en diversificeret portefølje, er det stadig vigtigt at være opmærksom på, at alle investeringer i finansielle instrumenter indebærer en risiko.

Mulighed 2: Invester pengene i investeringsforeninger

Investeringsforeninger adskiller sig fra almindelige aktieinvesteringer ved, at en investeringsforening har flere aktier i porteføljen. Investerer du dine penge i en investeringsforening, investerer du således i en række forskellige selskaber og ikke kun i et enkelt selskab. Fordelen ved en investeringsforening er, at du ikke lægger alle dine æg i en kurv. I den forstand er investeringsforeninger en mindre risikabel måde at investere penge på, end hvis du investerer i en enkelt aktie. Samtidig giver de bedste investeringsforeninger ofte et højt afkast i forhold til risiko.

Investeringsforeninger drives normalt af professionelle børsmæglere, der tager en vis provision til at forvalte kapitalfonden. I den forstand er ulempen ved en investeringsforening, at man skal betale en vis provision, selv om den ofte ikke er for høj.

Der er mange forskellige typer af investeringsforeninger. Foreningerne er ofte opdelt i f.eks. sektorfonde og geografiske fonde. En sektorfond betyder, at foreningen kun investerer i virksomheder inden for en bestemt branche.

For eksempel kan en sektorfond kun investere i fast ejendom. I sådanne foreninger vil investeringsforeningens udvikling i højere grad blive påvirket af udviklingen i denne branche. For eksempel, hvis du har lavet en fundamental analyse og fundet en branche, som du tror på, men ikke er i stand til at beslutte dig for et enkelt selskab, kan du som alternativ investere i en investeringsforening inden for denne branche (sektor).

Måske mere almindelige er geografiske fonde. I sådanne tilfælde investerer investeringsforeningen i selskaber inden for et bestemt geografisk område. Danske fonde bør normalt investere mindst 80% af kapitalen i det danske aktiemarked. Nordiske fonde bør normalt investere mindst 80% af kapitalen i det nordiske aktiemarked. Det samme gælder for EU-midler, hvor mindst 80% af kapitalen vil blive investeret i EU- og EØS-lande.

logo

Bedst for begyndere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøgletal

Gebyrer: 1%

Udvalg: aktier, CFD’er

Prøv eToro

eToro er en multiasset investeringsplatform. Værdien af dine investeringer kan stige eller falde. Din kapital er i fare.

Samlet set kan investeringsforeninger være en god idé for dem, der ikke ved meget om aktier og ønsker at minimere risikoen i forhold til andre aktier. Du kan læse mere om valget af forening eller aktier i denne artikel.

Hvem passer investeringen til?

Investeringer i ETF’er passer til dig, der ønsker eksponering mod aktiemarkedet, men ikke ønsker ansvaret for selv at vælge investeringerne. Ved at investere pengene i en fond vil en professionel forvalter træffe de daglige beslutninger på dine vegne, men du vil stadig kunne få del i de afkast, der skabes gennem aktier.

Risiko

Som med alle finansielle instrumenter vil der også være en risiko forbundet med at investere i ETF’er. Disse er dog ofte så bredt eksponerede, at volatiliteten er lavere end på enkeltaktier. Når det er sagt, har der været korrektioner på ETF’er, også når markedet oplever store korrektioner, så det er noget, du skal være opmærksom på.

Mulighed 3: Køb ind i fastforrentede fonde

Fastforrentede fonde er fonde, der investerer pengene i rentebærende værdipapirer og bankindskud. Fastforrentede fonde er opdelt i alternativerne obligationsfonde og pengemarkedsfonde. Obligationsfonde investerer normalt i rentebærende værdipapirer med en længere tilbageværende varighed end pengemarkedsfonde.

En pengemarkedsfond investerer normalt i værdipapirer med en resterende varighed på omkring et år, mens obligationsfonde ofte investerer i værdipapirer med noget længere varighed. Jo kortere løbetid værdipapirer er, des sikrere anses det for at være.

Fordelen ved fastforrentede fonde er, at du normalt vil få en bedre rente, end du ville få ved at sætte pengene ind på en højrente konto. Fastforrentede fonde er også en sikrere investering end aktier og investeringsforeninger, selv om overskuddet ikke er så højt. Det forventede afkast er ikke så meget  anderledes som på de bedste højrentekonti.

Hvem passer investeringen til?

Rentefonde er for dig, der ønsker et forudsigeligt afkast med lav risiko. Du vil sjældent opleve et afkast som fx på aktiemarkedet eller kryptovaluta, men du vil få en stabil, forudsigelig indkomst på din opsparing. Det er dog værd at bemærke, at man ofte skal have større beløb investeret, før der er noget væsentligt afkast at tale om.

Risiko

Alle finansielle investeringer indebærer en risiko, men rentefonde er i den nederste ende af denne skala. Det er rigtigt, at du kan opleve manglende betaling af lån eller lav renter, men det vil sjældent påvirke hele fonden. Rentefonde betragtes derfor som en ‘sikker’ investering for langsigtet opsparing.

Mulighed 4: Spekulere i valutahandel

Valutamarkedet er det største finansielle marked i verden, og dagligt handles der for over 500 milliarder dollars. Valutahandel kan derfor friste mange. Hvis du har været turist i USA og vekslet danske kroner til amerikanske dollars USD, har du handlet på dette marked.

logo

Bedst for begyndere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøgletal

Gebyrer: 1%

Udvalg: aktier, CFD’er

Prøv eToro

eToro er en multiasset investeringsplatform. Værdien af dine investeringer kan stige eller falde. Din kapital er i fare.

På valutamarkedet foretages alle handler i valutapar. De mest populære valutapar er EUR/USD (euro til amerikanske dollar), USD/JPY (US dollar til japansk yen), GBP/USD (britisk pund til US dollar) og AUD/USD (australsk dollar til US dollar).

Du kan kun spekulere i én valuta mod en anden. Du kan ikke spekulere i, at en valuta stiger i forhold til flere andre valutaer. Hvis du f.eks. køber euro og betaler med amerikanske dollars, er du i EUR/USD-positionen: I dette tilfælde vil du tjene penge, hvis euroen (EUR) styrkes i forhold til den amerikanske dollar (USD). Omvendt vil du tabe penge, hvis den amerikanske dollar (USD) stiger i forhold til euroen (EUR).

Der er flere fordele ved dette marked i forhold til andre finansielle markeder. Valutaerne bliver påvirket af global og regional politik og økonomi, så markedet er interessant for dem, der er interesseret i verdensnyheder. Markedet er åbent 24/7, 5 dage om ugen. Markedet er også ekstremt flydende, så du hurtigt kan gennemføre ordrer. Du kan også handle med høj gearing, hvilket betyder, at du kan investere flere penge, end du rent faktisk har.

Ikke desto mindre er det vigtigt at påpege, at de fleste mennesker, der starter med valutahandel, taber penge. Grunden til dette er, at valutahandel ikke er så let, som det ser ud. Verdenssynet ændrer sig konstant, og det er svært at forudsige alt, hvad der kan ske. Der er også en masse tilfældighed og psykologi, der påvirker markedet.

Valutahandel kræver også en relativt aktiv deltagelse, ofte mere end hvad der kræves for at deltage i aktiemarkedet. Valutahandel er bedst egnet til dem, der har is i maven og kan forholde sig objektivt og lukke af for følelser, selv hvor du har haft flere negative positioner i træk. I den forstand er valutahandel en mere risikabel måde at investere penge på end f.eks. aktier.

Hvem passer investeringen til?

Valuta er ofte meget volatil, så det er investeringer for dem, der er særligt interesserede. Det skyldes som regel, at marginalerne er meget små, hvilket betyder, at du skal have betydelige beløb investeret for at få et afkast på din investering. Denne investering er derfor bedst egnet til erfarne investorer, som har tidligere erfaring med lignende instrumenter.

Risiko

Der er en høj risiko for volatilitet forbundet med valutaspekulation, så det er sjældent noget, vi anbefaler til småsparere. Du kan helt sikkert finde nogle fonde, der tilbyder denne type eksponering, men uforudsigeligheden har gjort dette til en relativt risikabel investering.

Mulighed 5: Deltag i crowdlending

Crowdlending, eller folkelån, er en ny type investering, der bliver mere og mere populær. Det betyder, at privatpersoner låner penge til virksomheder, der har brug for dem. Til gengæld betaler virksomheden pengene tilbage efter en betalingsplan med en god rente. Crowdlending er relativt nyt i Danmark, men har eksisteret i lang tid andre steder i verden. I Storbritannien er investeringsformen blevet meget populær, og briterne har lånt op mod 25 mia. kr. ud alene siden 2010.

Crowdlending er en perfekt mulighed og en win-win situation for virksomheder, der ikke lever op til bankens kriterier for virksomhedslån og privatpersoner, der ønsker at øge deres kapital. Årsafkastet varierer, men kan være fra alt fra 5-15%.

Crowdlending er bestemt ikke uden risiko, da der altid er en risiko for, at den virksomhed, du låner penge til, misligholder lånene og/eller går konkurs. Statistikker fra det britiske detailmarked viser imidlertid, at op til 98% af de virksomheder, der har modtaget lån fra privatpersoner, har tilbagebetalt uden misligholdelse. Der er nu flere platforme, du nu kan bruge til at investere på denne måde i Danmark.

Hvem passer investeringen til?

Crowdlending er hurtigt blevet en populær vej for småsparere, der gerne vil have et bedre afkast på deres penge. Det skyldes de meget lave renter, vi har haft de seneste år, som har gjort opsparingskontoen til et uattraktivt alternativ. Denne investering er derfor velegnet til dig, der er villig til at tage nogle risici, men som ikke ønsker at risikere pengene på markeder som kryptovaluta og aktier. Du opnår et højere afkast end opsparingskontoen, samtidig med at du har en vis forudsigelighed gennem rentekuponer.

Risiko

Crowdlending gennem sunde platforme betragtes som en lavrisikoinvestering, men det er ikke helt risikofrit. Man låner penge ud til projekter eller virksomheder, så der er altid fare for, at der kan ske noget. Vi anbefaler derfor, at du fordeler pengene på flere projekter/lån, så du reducerer risikoen gennem diversificering.

Mulighed 6: Kryptovaluta

Et nyt finansielt instrument, der for nylig er blevet et hedt emne, er kryptovaluta. Fra et ekstremt opsving i 2017 har de fleste kryptovalutaer oplevet et reelt fald i løbet af 2018 – og de er stadig meget svingende.

logo

Bedst for begyndere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøgletal

Gebyrer: 1%

Udvalg: aktier, CFD’er

Prøv eToro

eToro er en multiasset investeringsplatform. Værdien af dine investeringer kan stige eller falde. Din kapital er i fare.

Traditionelt anbefaler vi ikke kryptovaluta som en investeringsform. Årsagen til dette er, at fremtiden for kryptovalutaer er for usikker. Vi har ingen idé om, hvordan velkendte kryptovalutaer som Bitcoin vil udvikle sig, og sådanne investeringer kan derefter næsten kaldes gambling. Derfor vil vi ikke anbefale begyndere uden meget kapital at se nærmere på kryptovaluta som en investeringsform.

Hvem passer investeringen til?

Selvom kryptovaluta er blevet meget attraktiv som investering, er der ingen tvivl om, at det er høj risiko. Dette er derfor en investering, der passer bedst til dig med en høj risikovillighed. Markedet er præget af stærk vækst, men også teknologi i enorm forandring, så her sker der meget i højt tempo. Langsigtede investorer kan bestemt søge eksponering for kryptovaluta, men vi anbefaler det som en lille del af en diversificeret portefølje.

Risiko

Her påstår vi, at der er tale om høj risiko, så dette er en investering for dig, der er villig til at investere dine penge. Ganske vist kan du opnå høje afkast med de rigtige investeringer, men kryptovalutamarkedet er meget uforudsigeligt og udsat for ekstrem volatilitet. Du bør derfor sætte dig godt ind i eventuelle investeringer, og forstå, at markedet hurtigt kan vende nedad.

Mulighed 7: Invester i fast ejendom

Traditionelt har dette længe været en af de allerbedste investeringer. Hvis du købte et hus eller en lejlighed i hovedstadsområdet for 30 år siden, har investeringen oplevet en ekstrem procentvis vækst. De fleste af de mennesker i Danmark, der sidder på en stor egenkapital, kan takke gode investeringer i fast ejendom for dette. Investering i fast ejendom har været, og fortsætter med at være, en af de bedste investeringer, du kan gøre.

Problemet med fast ejendom er, at det kræver en masse kapital. Hvis du vil købe en lejlighed i København, kan du næppe finde noget særligt beboeligt for mindre end 2 millioner kr. Finder du noget beboeligt til denne pris, så vil du helt sikkert gerne maksimere fordelene ved at style hjemmet med gode møbler. Ekstra udgifterne kan være mange, så hvis du ikke har en stor kapital til rådighed, bliver du så nødt til at låne penge fra en bank og betale renter. Dette vil indebære, at renten til en vis grad vil æde ejendommens værditilvækst. I yderste konsekvens risikerer du også et fald i værdien af ejendommen, og at du så vil miste al din kapital og også nødt til at betale renter på boliglånet.

Alt i alt er investering i fast ejendom normalt en meget rentabel investering. Alternative investeringer kan være at købe en bolig, som du kan udleje noget af, hvis du nu under alle omstændigheder skal købe en bolig. I sådanne tilfælde behøver du heller ikke at betale skal af lejeindtægten, hvis du planlægger forholdene korrekt.

Hvem passer investeringen til?

Fast ejendom er en investering, der passer til de fleste porteføljer, men det er vigtigt at have en langsigtet horisont. Det er sjældent, at man opnår et hurtigt afkast på ejendomsmarkedet, så her kan du have et langsigtet perspektiv på de penge, du investerer. Det er dog en meget sikker ‘havn’, der sjældent er udsat for samme volatilitet som andre investeringer på denne side.

Risiko

Der er ringe risiko forbundet med direkte investering i fast ejendom, men det er godt at vide om nogle potentielle trusler. Det gælder især for dig, der bruger lånte penge til at handle, da renteomkostningerne hurtigt kan blive høje. En ejendom kan også miste værdi over tid, så et godt kendskab til lokale markeder er vigtigt.

Mulighed 8: Sæt pengene ind på en opsparingskonto

I øjeblikket er opsparingskonto en af de dårligste måder at investere dine penge på. Det skyldes, at bankerne nu kun tilbyder rekordlave renter, selv på højrentekonti. Derudover tager staten en procentdel af renteindtægterne, og inflationen i samfundet generelt spiser store dele eller mere, end hvad du tjener i renter.

I den forstand anbefales det ikke rigtig at investere pengene i en opsparingskonto på nuværende tidspunkt. Hvis renten ændrer sig, vil opsparingskonti igen være en god måde at investere deres penge på. Opsparingskonti er også en af de sikreste muligheder, da staten garanterer indeståender på op til 750.000 kr.

Mulighed 9: Invester i dig selv

Det sidste råd er måske også et af de vigtigste. En af de bedste investeringer, du kan foretage, er at investere i dig selv. Det betyder, at man skal bruge tid og/eller penge på løbende at udvikle og lære nye emner. For eksempel kan du prøve at finde en person, der allerede er en succesfuld investor og bruge denne person som mentor.

Alternativt kan du bruge penge på bøger eller kurser, der handler om investering. Her bør du fokusere på kun at lære af de bedste og dem, der er lykkedes før dig. I det lange løb er der få investeringer, der er bedre end dem, du bruger på dit eget hoved.

Om Mats

Mats er redaktør på Investikon.dk, hvor han dækker emner som investering, aktier og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med at investere i disse emner, hvilket betyder, at han har en masse viden at dele ud af.